Budowa i remont

Budownictwo drogowe – czym jest zagęszczanie gruntu?

Budownictwo drogowe – czym jest zagęszczanie gruntu?

Zanim rozpocznie się budowę drogi należy przeprowadzić tak zwane roboty ziemne, czyli utworzyć wykopy, nasyp, zagęścić grunt, ustabilizować podłoże i zabezpieczyć powstałe konstrukcje. Zagęszczanie gruntu nie jest jednak procesem, który wykonuje się tylko pod drogi, lecz także np. pod fundamenty budynków. Na czym polega?

Budowa dróg to wieloetapowy proces, który wymaga odpowiednich przygotowań. Dlaczego są one tak ważne? Bo jeśli grunt nie będzie przystosowany do obciążenia wynikającego z ruchu pojazdów, może dojść do destabilizacji nawierzchni, powstawania spękań i innych uszkodzeń.

Przygotowania pod tworzenie konstrukcji drogowych obejmują m.in. roboty ziemne, w tym wykopy, usuwanie wydobytych mas ziemnych oraz zagęszczanie gruntu. Na czym polega ostatni z wymienionych etapów?

Zagęszczanie gruntu – co to takiego?

Zagęszczanie gruntu to proces technologiczny, który ma na celu zwiększenie gęstości gruntu poprzez ułożenie jego cząsteczek bliżej siebie i jednoczesne zmniejszenie przestrzeni powietrznych. Przeprowadza się go wtedy, gdy uziarnienie gruntu, czyli wspomniane już ułożenie cząsteczek w gruncie względem siebie, jest zbyt luźne.

Żeby ocenić uziarnienie wykonuje się badania laboratoryjne – analizę sitową.

Co daje zagęszczenie gruntu?

W jaki sposób zagęszczanie gruntu wpływa na konstrukcje drogowe? Przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo projektu i jego trwałość. Jeśli uziarnienie będzie nieodpowiednie, grunt z czasem zacznie osiadać, co w efekcie spowoduje zachwianie całej konstrukcji.

Poza tym przy dużych przestrzeniach powietrznych istnieje ryzyko zwiększonej wodoprzepuszczalności i wrażliwości na mróz, a to także może prowadzić do poważnych uszkodzeń. Uszkodzenia z kolei zwiększają koszty utrzymania – regularne remonty dróg stają się koniecznością, ponieważ ich dalsze użytkowanie mogłoby być niebezpieczne. Dlatego odpowiednie przygotowanie podłoża pod konstrukcje powierzchni przemysłowych i różnego typu drogi to tak istotny proces.

budowa dróg

Jakie maszyny wykorzystuje się do zagęszczania gruntu?

Budownictwo drogowe do zagęszczania gruntu wykorzystuje ciężkie maszyny. W zależności od tego, jaki jest rodzaj gruntu i o jak dużym projekcie mówimy, w celu mechanicznego ułożenia cząstek bliżej siebie używa się walców drogowych – te sprawdzają się przy gruntach sypkich i niespoistych albo zagęszczarek płytowych lub wibracyjnych – te sprawdzają się przy gruntach spoistych.

Roboty drogowe z użyciem różnego typu maszyn przeprowadza m.in. firma Radpol (https://rad-pol.pl).

Jak wygląda prawidłowe zagęszczenie gruntu?

Kiedy można powiedzieć, że grunt jest odpowiednio zagęszczony? Po zakończeniu prac wykonuje się badanie geologiczne, które ocenia wilgotność i gęstość gruntu. O prawidłowym zagęszczeniu mówimy wtedy, gdy grunt osiąga maksymalną gęstość przy optymalnej wilgotności.

Zaleca się, żeby wskaźnik zagęszczenia (IS) wahał się od 0,90 do 1,00. W przypadku często uczęszczanej drogi lub placu parkingowego powinien wynosić od 0,94 do 1,00, aby uniknąć deformacji wynikających z ruchu pojazdów.

Shares:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *